Polityka ochrony środowiska

 

Polityka ochrony środowiska

Formenti & Giovenzana było zawsze zaangażowane w dążeniu do poprawy jego ekologiczności. Dlatego firma zdecydowała się na wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego (EMS) skonstruowane zgodnie z normą
UNI EN ISO 14001:2004.

Zgodnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego, w zależności od charakteru i wielkości, procesów produkcyjnych i ich oddziaływania na środowisko, Formenti & Giovenzana przyjmuje następującą politykę ochrony środowiska, oraz zapewnia:

 • zgodność z wymaganiami prawnymi oraz przepisami
 • ciągły wzrost wydajności poprzez określenie celów planowanych okresowo i rewizji;
 • postawę prewencyjną bardziej niż dalsze działania w celu ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków;
 • wyeliminowanie u źródeł, jeśli to możliwe, oddziaływania na środowisko związanych z jego podstawową działalnością, lub zmniejszenia ich w zgodzie z wykonalnością techniczną / ekonomiczną;
 • ocenę, na etapie projektowania, oddziaływania na środowisko nowych procesów i produktów, minimalizując skutki tak dalece jak to możliwe;
 • wspieranie zaangażowania/zobowiązania i osobistej odpowiedzialności każdego pracownika na każdym poziomie, z odpowiednim programem szkolenia;
 • otwarta interakcję ze społecznością i lokalnymi władzami

Formenti & Giovenzana osiąga swoją politykę ochrony środowiska i poszerza jej zawartość na zewnątrz i wewnątrz jej granic, obracając te zasady w pracy codziennej rzeczywistości.

Kliknij tutaj żeby załadować/ściągnąć certyfikat ISO 14001:2004

Jakość

 

Jakość

Od początku głównym celem FGV jest dostarczanie najwyższej jakości usług. FGV jest zorientowany i zorganizowany w celu przewidywania i wsparcia potrzeb naszych klientów, rozwój produktów, które zapewniają wysoką wydajność, wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa i łatwości użytkowania. FGV z wielką starannością monitoruje i kontroluje każdy etap produkcji. Wszystkie produkty przechodzą rygorystyczne testy w trakcie całego cyklu produkcji, w zależności od jakości Zarząd Systemu Jakości certyfikowanych od lipca 1993 r., z przepisami UNI EN ISO 9001.

FGV posiada wewnętrzne laboratorium testowe, gdzie sprawdzają wielokrotność produktów, począwszy od fazy planowania. Poza tym, nowe i ważne produkty są certyfikowane przez testowanie/testy w wykwalifikowanych laboratoriach zewnętrznych, bazujących na szczególnych zasadach testowania i przeznaczonych dla produktów z różnych kategorii. Wewnętrzne i zewnętrzne procesy są stale monitorowane i ulepszane w celu zapewnienia jak najbardziej korzystnych warunków produkcyjnych.

Kliknij tutaj żeby załadować/ściągnąć certyfikat ISO 9001:2015

Kodeks postępowania

 

Kodeks postępowania

Stosowanie tych zasad jest warunkiem członkostwa w FORMENTI & Giovenzana SpA.The kodeksu postępowania opiera się na reguły postępowania i zasady działania, które są wymagane każdy dyrektor firmy, kierownik, pracownik i współpracownik osobiście spełniać.

Zasady postępowania

Reguły postępowania zaangażować wszystkie nasze umiejętności, wiedzę i gotowość do pracy z pasją, entuzjazmem i pozytywną energią.

Kliknij tutaj, aby pobrać FGV kodeks postępowania w PDF

Sustainability

 

Sustainability

A sustainable development links in an interdependence relationship, the protection and enhancement of natural resources to the economic, social and institutional context, in order to meet the current generation needs without compromising the future generation ability to meet their ones.

With this in mind Formenti and Giovenzana since 2016 and therefore for the second consecutive year is buying 100% electricity from natural geothermal sources. This supplying allows to declare that the CO2 production related to the electricity is equal to zero.

Click here to download the certificate.

Polityka ochrony środowiska

 

Polityka ochrony środowiska

Formenti & Giovenzana było zawsze zaangażowane w dążeniu do poprawy jego ekologiczności. Dlatego firma zdecydowała się na wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego (EMS) skonstruowane zgodnie z normą
UNI EN ISO 14001:2004.

Zgodnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego, w zależności od charakteru i wielkości, procesów produkcyjnych i ich oddziaływania na środowisko, Formenti & Giovenzana przyjmuje następującą politykę ochrony środowiska, oraz zapewnia:

 • zgodność z wymaganiami prawnymi oraz przepisami
 • ciągły wzrost wydajności poprzez określenie celów planowanych okresowo i rewizji;
 • postawę prewencyjną bardziej niż dalsze działania w celu ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków;
 • wyeliminowanie u źródeł, jeśli to możliwe, oddziaływania na środowisko związanych z jego podstawową działalnością, lub zmniejszenia ich w zgodzie z wykonalnością techniczną / ekonomiczną;
 • ocenę, na etapie projektowania, oddziaływania na środowisko nowych procesów i produktów, minimalizując skutki tak dalece jak to możliwe;
 • wspieranie zaangażowania/zobowiązania i osobistej odpowiedzialności każdego pracownika na każdym poziomie, z odpowiednim programem szkolenia;
 • otwarta interakcję ze społecznością i lokalnymi władzami

Formenti & Giovenzana osiąga swoją politykę ochrony środowiska i poszerza jej zawartość na zewnątrz i wewnątrz jej granic, obracając te zasady w pracy codziennej rzeczywistości.

Kliknij tutaj żeby załadować/ściągnąć certyfikat ISO 14001:2004

Postępuj FGV

Biuletyn FGV

 
Zapisać się